© 2008 Biblioteka Politechniki Białostockiej
Design by Wioleta Korzunowicz

ul. Zwierzyniecka 16, 15-333 Białystok
tel. 85 746 9330, tel./fax 85 746 9329; e-mail: biblioteka#########pb.edu.pl

ARCHIWUM UCZELNIANE POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ

Archiwum Uczelniane PB
Wydział Mechaniczny, pok. 119, magazyn 058
tel. 85 746 9136
e-mail: archiwumpb.edu.pl

Archiwum udostępnia między innymi:

a) niepublikowane prace dyplomowe (licencjackie, inżynierskie, magisterskie),
b) rozprawy doktorskie (rozprawy doktorskie udostępnia również Oddział Informacji Naukowej Biblioteki PB).
Prace dyplomowe i rozprawy doktorskie zgodnie z ich tematyką są przechowywane w poszczególnych działach Archiwum Uczelnianego Politechniki Białostockiej.

Zasady korzystania
  1. Prace dyplomowe (licencjackie, inżynierskie, magisterskie) i rozprawy doktorskie (za zgodą autora) są udostępniane po uprzednim złożeniu przez osobę zainteresowaną wniosku o jej udostępnienie.
  2. Do jednego tematu badawczego korzystający może zamówić jednorazowo 3 prace dyplomowe.
  3. Czytelnik korzystający z prac dyplomowych i rozpraw doktorskich zobowiązany jest do przestrzegania praw autorskich.
  4. Prace dyplomowe i rozprawy doktorskie są udostępniane wyłącznie na miejscu. Kopiowanie prac jest niedozwolone.

Zasady udostępniania prac dyplomowych i rozpraw doktorskich reguluje Zarządzenie Nr 64 Rektora Politechniki Białostockiej z dnia 15.12.2006 r. z późniejszymi zmianami.

#########
Drupal 7 Appliance - Powered by TurnKey Linux