© 2008 Biblioteka Politechniki Białostockiej
Design by Wioleta Korzunowicz

ul. Zwierzyniecka 16, 15-333 Białystok
tel. 85 746 9330, tel./fax 85 746 9329; e-mail: biblioteka#########pb.edu.pl

B I B L I O T E K I   W   I N T E R N E C I E

Polskie biblioteki wirtualne

Akademicka Biblioteka Cyfrowa - Kraków
Akademicka Biblioteka Internetowa (projekt Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu)
Biblioteka Cyfrowa Politechniki Łódzkiej - eBiPol
Biblioteka Cyfrowa Politechniki Gdańskiej
Biblioteka Cyfrowa Politechniki Krakowskiej
Biblioteka Cyfrowa Politechniki Lubelskiej
Biblioteka Cyfrowa Politechniki Śląskiej
Biblioteka Cyfrowa Politechniki Warszawskiej
Biblioteka Wirtualna - System sieciowego udostępniania naukowych baz danych poprzez ICM
Dolnośląska Biblioteka Cyfrowa
Federacja Bibliotek Cyfrowych - serwis usług sieciowych opartych na zasobach cyfrowych dostępnych w polskich bibliotekach cyfrowych i repozytoriach działających w sieci PIONIER
Kujawsko-Pomorska Biblioteka Cyfrowa
Małopolska Biblioteka Cyfrowa
Pełne teksty książek z dziedziny fizyki - oprac. Biblioteka Instytutu Fizyki Molekularnej PAN
Podlaska Biblioteka Cyfrowa
Projekt dLibra
Wielkopolska Biblioteka Cyfrowa
Wirtualna Biblioteka Inżyniera
Zielonogórska Biblioteka Cyfrowa

Zagraniczne biblioteki wirtualne

The Electronic Text Center
The EServer
The Online Books Page
Project Gutenberg
A Guide to free ebooks

KaRo - Katalog Rozproszony Bibliotek Polskich


Witryny wybranych biliotek polskich

#########   MIASTO
#########   TYP BIBLIOTEKI

Witryny wybranych bibliotek na świecie

#########   KRAJ

Drupal 7 Appliance - Powered by TurnKey Linux