© 2008 Biblioteka Politechniki Białostockiej
Design by Wioleta Korzunowicz

ul. Zwierzyniecka 16, 15-333 Białystok
tel. 85 746 9330, tel./fax 85 746 9329; e-mail: biblioteka#########pb.edu.pl

KORZYSTANIE Z KSIĘGOZBIORU W CZYTELNI
 1. CZYTELNIA KSIĄŻEK
 2. CZYTELNIA CZASOPISM
 3. CZYTELNIA NORM I ZBIORÓW SPECJALNYCH

1. CZYTELNIA KSIĄŻEK

Czytelnia Książek, Poziom 1, pok. 21,38
tel. 85 746 9325, 85 746 9324
bg.udostepnianiepb.edu.pl

Na poziomie I piętra Biblioteka Politechniki Białostockiej udostępnia zbiory w wolnym dostępie. Czytelnicy mogą dokonywać samodzielnego wyboru literatury i wypożyczania, bez możliwości wcześniejszego zamawiania i rezerwacji.

Wolny dostęp oznacza, że czytelnik:

 • nie musi wypełniać rewersów na książki,
 • ma zapewniony dowolny i nieskrępowany wybór materiałów,
 • samodzielnie odszukuje książki na półce (po uprzednim sprawdzeniu w katalogu komputerowym symbolu działu, w którym daną pozycję ustawiono oraz sygnatury książki),
 • może korzystać z literatury w dowolnie wybranym miejscu Czytelni,
 • może zeskanować potrzebne fragmenty na specjalistycznym sprzęcie znajdującym się na miejscu.

Wykorzystane książki należy odkładać na wózki.

Wolny dostęp do zbiorów tworzą kolekcje dziedzinowe, będące zestawieniem książek z różnych gałęzi wiedzy. Podstawą tworzenia kolekcji jest Uniwersalna Klasyfikacja Dziesiętna (UKD) z notacją numeryczną dziesiętną - od 0 do 9.
Zbiory ustawione są w dwóch pomieszczeniach Czytelni Książek na I poziomie. Czytelnicy mogą przemieszczać się z książkami na terenie obu czytelni.

W "dużej" Czytelni Książek (P.38) znajdują się zbiory z następujących dziedzin:

 • 0 - Dział ogólny. Nauka. Informatyka. Zarządzanie.
 • 1 - Filozofia . Psychologia.
 • 2 - Religia. Teologia. Religioznawstwo.
 • 3 - Nauki społeczne. Prawo. Administracja.
 • 5 - Matematyka. Fizyka. Chemia.
 • 61 - Medycyna
 • 62 - Inżynieria. Technika w ogólności
 • 63 - Rolnictwo. Leśnictwo. Hodowla. Produkcja zwierzęca. Łowiectwo. Rybactwo
 • 65 - Przemysł wydawniczy. Organizacja przedsiębiorstwa. Rachunkowość. Reklama. Przemysł wydawniczy.

W "małej" Czytelni Książek (P.21) znajdują się zbiory z następujących dziedzin:

 • 66 - Przemysł chemiczny. Technologia chemiczna
 • 67/68 - Różne rodzaje przemysłu i rzemiosła
 • 69 - Przemysł i rzemiosła budowlane. Materiały, elementy i roboty budowlane
 • 7 - Sztuka . Rozrywki. Sport
 • 8 - Językoznawstwo
 • 9 - Archeologia. Prehistoria. Geografia. Biografie. Historia

Zobacz: Indeks do schematu UKD

Książki w czytelni zostały oklejone kolorowymi paskami, które oznaczają przyporządkowanie do poszczególnych dziedzin.

Każdy regał jest oznakowany. Zarówno na półce jak i na szczycie każdego z regałów znajduje się symbol działu UKD i jego słowne rozwinięcie. W obrębie poszczególnych działów książki ustawione są według rosnących numerów sygnatur książek. Sygnatura to numer książki widoczny na zewnętrznej okładce każdego tomu.

W czytelni znajdują się książki przeznaczone do wypożyczenia i takie, z których można korzystać tylko na miejscu.

 • Egzemplarze oznakowane czerwonym paskiem można wypożyczyć na 3 godziny lub na czas zamknięcia biblioteki. Książki wypożyczone na czas zamknięcia powinny zostać zwrócone do godz. 9.00 w dniu otwarcia biblioteki. Umożliwia to czynna całodobowo wrzutnia książek.
 • Książki bez czerwonego paska są wypożyczane na 7 dni.
 • Egzemplarze mające formę segregatora i broszury są udostępniane wyłącznie na miejscu.

2. CZYTELNIA CZASOPISM

Czytelnia Czasopism, Poziom 0 (parter)
tel. 85 746 9322
bg.udostepnianiepb.edu.pl

W Czytelni Czasopism udostępniane są:

 • czasopisma naukowe polskie i zagraniczne
 • czasopisma branżone polskie i zagraniczne
 • czasopisma popularno-naukowe
 • prasa codzienna
 • zbiory multimedialne stanowiące załącznik do prenumerowanych czasopism
 • materiały sprowadzone w ramach wypożyczeń międzybibliotecznych.

Zasady korzystania z Czytelni Czasopism:

 • Czytelnicy mogą samodzielnie korzystać z wyłożonych na regałach czasopism bieżących.
 • Materiały archiwalne udostępniane są na bieżąco zgodnie z zamówieniem przekazanym bibliotekarzowi. Przy zamówieniu należy podać: tytuł, rok\rocznik, wolumen i numer zeszytu, np.: Linux Magazine, nr 2(2013).
 • Zbiory z Czytelni Czasopism udostępniane są wyłącznie na miejscu.

W celu zawężenia przeszukiwań do czasopism w Katalogu Online należy wybrać z menu link "Bazy", a następnie podkatalog "Czasopisma".

Prawa i obowiązki czytelników określa: Regulamin korzystania z zasobów systemu biblioteczno-informacyjnego.

3. CZYTELNIA NORM I ZBIORÓW SPECJALNYCH

Czytelnia Norm i Zbiorów Specjalnych, Poziom 0 (parter), pok. 15,16.
tel. 85 746 9322
bg.udostepnianiepb.edu.pl

W Czytelni Norm i Zbiorów Specjalnych udostępniane są:

 • Polskie Normy
 • zbiory specjalne: katalogi, broszury i literatura firmowa
 • normy branżowe BN (archiwalne)
 • aktualny katalog Polskich Norm (wersja online)
 • informatory i inne produkty Polskiego Komitetu Normalizacyjnego w Warszawie
 • instrukcje do ćwiczeń laboratoryjnych

Zasady korzystania z Czytelni Norm i Zbiorów Specjalnych:

 • wybrane zbiory udostępniane są tylko i wyłącznie za pośrednictwem bibliotekarza dyżurującego
 • zbiory Czytelni udostępniane są na miejscu bez możliwości wypożyczenia na zewnątrz
 • w uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość wykonania kopii, fragmentu normy (tabele, wykresy, schematy) na potrzeby dydaktyczne/naukowe
 • pomocą w wyszukiwaniu norm jest Katalog Polskich Norm (dostępny online) - aby skorzystać z wybranej normy należy podać jej numer (np. PN-EN 1990:2004) lub tytuł
 • pomocą w wyszukiwaniu zbiorów specjalnych jest katalog w systemie bibliotecznym Aleph - aby skorzystać z wybranej pozycji należy podać jej sygnaturę (np. katalog: K-10375 lub broszura: B-7735)

Polecane linki:

Prawa i obowiązki czytelników określa: Regulamin korzystania z zasobów systemu biblioteczno-informacyjnego.

#########

Drupal 7 Appliance - Powered by TurnKey Linux