© 2008 Biblioteka Politechniki Białostockiej
Design by Wioleta Korzunowicz

ul. Zwierzyniecka 16, 15-333 Białystok
tel. 85 746 9330, tel./fax 85 746 9329; e-mail: biblioteka#########pb.edu.pl

Co warto wiedzieć przystępując do redagowania pracy naukowej ...

Wymogi formalne przy przygotowaniu i obronie pracy dyplomowej w Politechniki Białostockiej Zarządzenie nr 389 Rektora Politechniki Białostockiej z dnia 28 kwietnia 2015 roku

Informacje pomocne w przygotowaniu pracy dyplomowej, zamieszczone na stronach wydziałów:
Wydział Architektury
Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska
Wydział Elektryczny
Wydział Informatyki
Wydział Mechaniczny
Wydział Zarządzania
Zamiejscowy Wydział Leśny w Hajnówce

"Piszemy pracę dyplomową" - prezentacja przygotowana przez Oddział Informacji Naukowej.


Literatura przedmiotu dostępna w sieci bibliotecznej Politechniki Białostockiej
Poradniki ogólne
 1. Dobre obyczaje w nauce : zbiór zasad i wytycznych. - Wyd.3 zm. - Warszawa : Polska Akademia Nauk. Komitet Etyki w Nauce przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk, 2001. KATALOG
 2. Dobre rady dla piszących teksty naukowe / David Lindsay ; przeł. [z ang.].- Wrocław : Politechnika Wrocławska, 1995. KATALOG
 3. Jak pisać prace uniwersyteckie : poradnik dla studentów / Paul Oliver ; przekł. [z ang.]. - Kraków : Wydaw. Literackie, 1999. KATALOG
 4. Jak pisać teksty naukowe? / Jolanta Maćkiewicz. - [Wyd.2 poszerz., dodr.]. - Gdańsk : Uniwersytet Gdański, 2001. KATALOG
 5. Metodologia nauk / Jerzy Apanowicz. - Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", 2003. KATALOG
 6. Mały poradnik autora i recenzenta pracy akademickiej / Elżbieta Niedzielska. - Wrocław : Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, 1993. KATALOG
 7. Panie Przewodniczący, Panie, Panowie... : przewodnik po sztuce i technice wystąpień publicznych ułożony specjalnie dla inżynierów i pracowników nauki / Peter Kenny ; tł. [z ang.]. - Wrocław : Politechnika Wrocławska, 1995. KATALOG
 8. Raport o zasadach poszanowania autorstwa w pracach dyplomowych oraz doktorskich w instytucjach akademickich i naukowych : praca zbiorowa / [oprac. red. Ewa Wosik ; Fundacja Rektorów Polskich]. - Warszawa : [Instytut Społeczeństwa Wiedzy], 2005. KATALOG
 9. Scientific communication, czyli jak pisać i prezentować prace naukowe / Waleria Młyniec, Sylwia Ufnalska. - Poznań : Wydaw. SORUS, 2004. KATALOG
 10. Scientific communication, czyli jak pisać i prezentować prace naukowe / Waleria Młyniec, Sylwia Ufnalska. - Poznań : Wydaw. SORUS, 2003. KATALOG
 11. Technika pisania i prezentowania przyrodniczych prac naukowych : przewodnik praktyczny / January Weiner. - Wyd.4 zm. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2009. KATALOG
 12. Technika pisania i prezentowania przyrodniczych prac naukowych : przewodnik praktyczny / January Weiner. - Wyd.3 popr. i uzup. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2003. KATALOG
 13. Technika pisania prac o charakterze naukowym / Urszula Szubert-Zarzeczny. - Wrocław : Wyższa Szkoła Zarządzania "EDUKACJA", 2001. KATALOG
 14. Termin techniczny : pojęcie, budowa, poprawność / Hanna Jadacka. - Warszawa : Wydaw. Czasopism Technicznych NOT, 1976. KATALOG
 15. Uczelnia i ty : technologia pracy umysłowej studenta / Jarosław Rudniański. - Wyd.3. - Warszawa : Wydaw. Szkolne i Pedagogiczne, 1987. KATALOG
 16. Uczelnia i ty : technologia pracy umysłowej studenta / Jarosław Rudniański. - Wyd.2 popr. i uzup. - Warszawa : Wydaw. Szkolne i Pedagogiczne, 1983. KATALOG
 17. Vademecum autora i wydawcy prac naukowych / Mirosław Krajewski. - [Wyd.2 popr., uzup. i rozsz.]. - Włocławek : Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna, 2001. KATALOG
 18. Zdobywanie wiedzy : poradnik podnoszenia kwalifikacji (magisteria, doktoraty, habilitacje) / Romuald Kolman. - Bydgoszcz ; Gdańsk : Oficyna Wydawnicza "BRANTA", 2004. KATALOG
Prace magisterskie i dyplomowe
 1. Jak napisać dobrą pracę magisterską / Stanisław Urban, Wiesław Ładoński. - Wyd.5 uzup. - Wrocław : Wydaw. Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2003. KATALOG
 2. Jak napisać dobrą pracę magisterską / Stanisław Urban, Wiesław Ładoński. - Wyd.4 uzup. - Wrocław : Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, 2001. KATALOG
 3. Jak napisać dobrą pracę magisterską / Stanisław Urban, Wiesław Ładoński. - Wyd.2 popr.i uzup. - Wrocław : Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, 1997. KATALOG
 4. Jak napisać dobrą pracę magisterską / Stanisław Urban, Wiesław Ładoński. - Wrocław : Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, 1994. KATALOG
 5. Jak pisać prace dyplomowe - licencjackie i magisterskie : poradnik / [oprac. Tadeusz Wojciechowski, Grażyna Doktór]. - [Wyd.2 uzup.]. - Warszawa : Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu w Warszawie, 1999. KATALOG
 6. Jak pisać prace uniwersyteckie : poradnik dla studentów / Paul Oliver ; przekł. [z ang.]. - Kraków : |b Wydaw. Literackie, |c 1999. KATALOG
 7. Jak pisać pracę licencjacką? : poradnik metodyczny / Wiesława Gierz. - Gdańsk : Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa, 1998. KATALOG
 8. Jak pisać pracę magisterską / Jan Boć. - [Wyd.4 popr.]. - Wrocław : "Kolonia", 2003. KATALOG
 9. Jak pisać pracę magisterską / Jan Boć. - [Wyd.2]. - Wrocław : "Kolonia", 1999. KATALOG
 10. Jak pisać pracę magisterską / Jan Boć. - [Wyd.2]. - Wrocław : "Kolonia", 1998. KATALOG
 11. Jak pisać pracę magisterską / Jan Boć. - [Wyd.2]. - Wrocław : "Kolonia", 1997. KATALOG
 12. Jak pisać pracę magisterską / Jan Boć. - Wrocław : "Kolonia", 1995. KATALOG
 13. Jak pisać pracę magisterską? : poradnik dla studentów / Maria Węglińska. - Wyd.9. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "IMPULS", 2010. KATALOG
 14. Jak pisać pracę magisterską? : poradnik dla studentów / Maria Węglińska. - Kraków : Oficyna wydawnicza "IMPULS", 2005. KATALOG
 15. Jak pisać pracę magisterską? / Maria Węglińska. - Kraków : Oficyna wydawnicza "IMPULS", 1997. KATALOG
 16. Jak przygotować pracę dyplomową lub doktorską : wybór tematu, pisanie, prezentowanie, publikowanie / Gianfranco Gambarelli, Zbigniew Łucki. - Kraków : "Universitas", 1998. KATALOG
 17. Jak przygotować pracę magisterską? : poradnik metodyczny / Henryk Budzeń. - Radom : Politechnika Radomska, 1997. KATALOG
 18. Metody uczenia się i zasady pisania prac dyplomowych : poradnik jak się uczyć, jak pisać pracę dyplomową / Zdzisław Knecht. - Wrocław : Wyższa Szkoła Zarządzania EDUKACJA", 1999. KATALOG
 19. Metodyka pisania prac magisterskich i dyplomowych : poradnik pisania prac promocyjnych oraz innych opracowanń naukowych wraz z przygotowaniem ich do obrony lub publikacji / Jadwiga Majchrzak, Tadeusz Mendel. - Wyd.2 popr. - Poznań : Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, 1996. KATALOG
 20. Metodyka pisania pracy dyplomowej : skrypt dla studentów / Zdzisław Szkutnik. - Poznań : Wydaw. Poznańskie, 2005. KATALOG
 21. Metodyka przygotowania prac dyplomowych licencjackich i magisterskich / Józef Jura, Jan Roszczypała. - Warszawa : Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Warszawie, 2000. KATALOG
 22. Metodyka wykonywania inżynierskich i magisterskich prac dyplomowych / Tadeusz Rawa. - Olsztyn : Akademia Rolniczo-Techniczna w Olsztynie, 1999. KATALOG
 23. Ogólne podstawy pisania technicznych prac dyplomowych : pomocnicze materiały dydaktyczne / Jerzy Affeltowicz. - Gdańsk : Politechnika Gdańska, 1980. KATALOG
 24. Ogólne zasady pisania, recenzowania i obrony prac dyplomowych / Jerzy Godziszewski. - Zielona Góra : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa, 1987. KATALOG
 25. Pisanie i redagowanie prac dyplomowych : poradnik dla studentów / Arnold Pabian, Wiesław Gworys. - Częstochowa : Politechnika Częstochowska, 1997. KATALOG
 26. Pisanie prac i sztuka ich prezentacji / Przemysław Paweł Grzybowski, Krzysztof Sawicki. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "IMPULS", 2010. KATALOG
 27. Piszę akademicką pracę promocyjną : licencjacką, magisterską, doktorską / Krystyna Wojcik. - [Wyd.7 zm. i rozsz.]. - Warszawa : Agencja Wydawniczo-Poligraficzna "Placet", 2005. KATALOG
 28. Piszę pracę magisterską : poradnik dla autorów akademickich prac promocyjnych licencjackich, magisterskich, doktorskich) / Krystyna Wojcik. - [Wyd.5 zm.]. - Warszawa : Szkoła Główna Handlowa, 2000. KATALOG
 29. Piszę pracę magisterską : poradnik dla studentów kierunków ekonomicznych / Krystyna Wojcik. - [Wyd.3]. - Warszawa : Szkoła Główna Handlowa, 1998. KATALOG
 30. Piszę pracę magisterską : poradnik dla studentów kierunków ekonomicznych / Krystyna Wojcik. - Warszawa : Szkoła Główna Handlowa, 1995. KATALOG
 31. Poradnik autora prac seminaryjnych, dyplomowych i magisterskich / Władysław Piotr Zaczyński. - Warszawa : Wydaw. "ŻAK", 1995. KATALOG
 32. Poradnik dla prowadzącego i dla piszącego pracę dyplomową / Tadeusz Kamiński, Teresa Szmigielska. - Warszawa : Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Informatyczna w Warszawie, 2000. KATALOG
 33. Poradnik dyplomanta / Jan Burek. - Rzeszów : Politechnika Rzeszowska, 2001. KATALOG
 34. Poradnik metodyczny i przewodnik bibliograficzny do pisania prac dyplomowych na kierunku ekonomia / Zbigniew Gazda. - Kielce : Kieleckie Towarzystwo Edukacji Ekonomicznej, 2005. KATALOG
 35. Praca dyplomowa : zdobycie promotora, pisanie na komputerze, opracowanie redakcyjne, prezentowanie, publikowanie / Gianfranco Gambarelli, Zbigniew Łucki. - Kraków : Wydaw. AGH, 2011. KATALOG
 36. Praca magisterska : jak pisać i obronić? : wskazówki metodologiczne / Radosław Zenderowski. Wyd.2 uzup. i zm. - Warszawa : CeDeWu, 2006. KATALOG
 37. Praca magisterska : jak pisać i obronić? : wskazówki metodologiczne / Radosław Zenderowski. - Warszawa : CeDeWu, 2004. KATALOG
 38. Praca magisterska, licencjat : krótki przewodnik po metodologii pisania i obrony pracy dyplomowej / Radosław Zenderowski. - Warszawa : CeDeWu, 2009. KATALOG
 39. Prace magisterskie i licencjackie : wskazówki dla studentów / Andrzej Pułło. Wyd.4 zm. - Warszawa : Wydaw. Prawnicze LexisNexis, 2006. KATALOG
 40. Prace magisterskie i licencjackie : wskazówki dla studentów / Andrzej Pułło. - Warszawa : Wydaw. Prawnicze PWN, 2000. KATALOG
 41. Praktyczny sposób pisania prac dyplomowych : z wykorzystaniem programu komputerowego i Internetu / Remigiusz Kozłowski. - Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2009. KATALOG
 42. Przewodnik dla piszących prace magisterskie w zakresie zarządzania / Bogumiła Brycz, Tadeusz Dudycz. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2011. KATALOG
 43. Przewodnik do pisania pracy magisterskiej / Marian Koch. - Warszawa : Wydaw. Prywatnej Wyższej Szkoły Businessu i Administracji, 1994. KATALOG
 44. Przewodnik metodyczny pisania pracy dyplomowej / Renata Wojciechowska. - Warszawa : Difin, 2010. KATALOG
 45. Przygotowanie pracy magisterskiej : przewodnik metodyczny / Henryk Budzeń. - [Wyd.2 popr. i uzup.]. - Radom : Politechnika Radomska, 2000. KATALOG
 46. Seminarium dyplomowe : zasady pisania prac dyplomowych / Bogdan Żółtowski. - Bydgoszcz : Akademia Techniczno-Rolnicza w Bydgoszczy, 1997. KATALOG
 47. Technika pisania prac magisterskich i licencjackich : krótki przewodnik po metodologii pisania pracy dyplomowej / Radosław Zendrowski. - Warszawa : CeDeWu, 2008. KATALOG
 48. Technika pisania prac magisterskich : krótki przewodnik po metodologii pisania pracy dyplomowej / Radosław Zenderowski. - Warszawa : CeDeWu, [ca 2005]. KATALOG
 49. Technika pisania prac dyplomowych / Paweł Pioterek, Barbara Zieleniecka. - Wyd.3 zm. i uzup. - Poznań : Wydaw. Wyższej Szkoły Bankowej, 2004. KATALOG
 50. Technika pisania prac dyplomowych / Paweł Pioterek, Barbara Zieleniecka. - Wyd.2 zm. i uzup. - Poznań : Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, 2000. KATALOG
 51. Technika pisania prac dyplomowych / Paweł Pioterek, Barbara Zieleniecka. - Poznań : Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, 1997. KATALOG
 52. Uwagi o pisaniu i redagowaniu prac dyplomowych na studiach technicznych / Ewa Opoka. - [Wyd.3]. - Gliwice : Politechnika Śląska, 2003. KATALOG
 53. Uwagi o pisaniu i redagowaniu prac dyplomowych na studiach technicznych / Ewa Opoka. - [Wyd.2]. - Gliwice : Politechnika Śląska, 2001. KATALOG
 54. Uwagi o pisaniu i redagowaniu prac dyplomowych na studiach technicznych / Ewa Opoka. - Gliwice : Politechnika Śląska, 1999. KATALOG
 55. Uwagi o pisaniu i redagowaniu prac dyplomowych na studiach technicznych / Ewa Opoka. - Gliwice : Politechnika Śląska, 1996. KATALOG
 56. Wytyczne do przygotowania prac dyplomowych magisterskich i inżynierskich na Wydziale Budownictwa Politechniki Częstochowskiej / Jarosław Rajczyk, Marlena Rajczyk, Zbigniew Respondek. - Częstochowa : Wydawnictwa Politechniki Częstochowskiej, 2004. KATALOG
 57. Zdobywanie wiedzy : poradnik podnoszenia kwalifikacji (magisteria, doktoraty, habilitacje) / Romuald Kolman. - Bydgoszcz ; Gdańsk : Oficyna Wydawnicza "BRANTA", 2004. KATALOG
Rozprawy doktorskie
 1. Metodologiczne uwarunkowania pracy naukowej : prace doktorskie, prace habilitacyjne / Jerzy Apanowicz. - Warszawa : Centrum Doradztwa i Informacji Difin, 2005. KATALOG
 2. Metodyka pisania prac doktorskich / Tadeusz Mendel. - Wyd.4. - Poznań : Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, 1999. KATALOG
 3. Metodyka pisania prac doktorskich / Tadeusz Mendel. - Wyd.3 poszerz. - Poznań : Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, 1996. KATALOG
 4. Poradnik dla doktorantów i habilitantów / Romuald Kolman. - Dodr. do wyd.3. - Bydgoszcz : Oficyna Wydawnicza Ośrodka Postępu Organizacyjnego, 2000. KATALOG
 5. Poradnik dla doktorantów i habilitantów / Romuald Kolman. - Wyd.2 udoskonalone. - Bydgoszcz : Oficyna Wydawnicza Ośrodka Postępu Organizacyjnego, 1996. KATALOG
 6. Poradnik dla doktorantów i habilitantów / Romuald Kolman. - Bydgoszcz : Oficyna Wydawnicza Ośrodka Postępu Organizacyjnego, 1994. KATALOG
 7. Praca promotora z doktorantem : materiały konwersatorium / pod red. Bolesława Wojciechowicza. - Radom : Wydaw. Instytutu Technologii Eksploatacji, 1997. KATALOG
 8. Zasady, tryb przygotowania, przeprowadzania oraz finansowania przewodów doktorskich i habilitacyjnych / Marian Turek, Aneta Michalak. - Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2009. KATALOG
Polecamy linki do stron, na których można znaleźć informacje na temat bibliografii załącznikowej, przypisów i aneksów, tablic, ilustracji:

#########

Drupal 7 Appliance - Powered by TurnKey Linux