© 2008 Biblioteka Politechniki Białostockiej
Design by Wioleta Korzunowicz

ul. Zwierzyniecka 16, 15-333 Białystok
tel. 85 746 9330, tel./fax 85 746 9329; e-mail: biblioteka#########pb.edu.pl

WZORY DOKUMENTÓW DO POBRANIA
  • - formularz rejestracyjny wniosku o założenie konta zdalnego dostępu do baz (pracownicy i studenci PB)
  • - Registration Form for remote access to databases
  • - formularz wniosku o założenie konta (osoby prowadzące w PB działalność bez umowy o pracę np. prowadzenie zajęć dydaktycznych; uczestniczące w seminariach doktoranckich; posiadające otwarte przewody doktorskie w PB, itp.)
  • - Autorstwo dzieła artystycznego - wzór tabeli
  • - formularz "Zaproponuj książkę"

Dokumenty związane z działalnością Archiwum Politechniki Białostockiej:

  • - karta udostępniania akt
  • - formularz wniosku o udostępnienie prac dyplomowych studentom
  • - formularz wniosku o udostępnienie materiałów archiwalnych osobom spoza Uczelni
  • - spis zdawczo-odbiorczy akt
Drupal 7 Appliance - Powered by TurnKey Linux