© 2008 Biblioteka Politechniki Białostockiej
Design by Wioleta Korzunowicz

ul. Zwierzyniecka 16, 15-333 Białystok
tel. 85 746 9330, tel./fax 85 746 9329; e-mail: biblioteka#########pb.edu.pl

DZIAŁALNOŚĆ INFORMACYJNA
Organizatorem i koordynatorem działalności informacyjnej bibliotek wchodzących w skład systemu biblioteczno-informacyjnego Politechniki Białostockiej jest Oddział Informacji Naukowej.
ul. Zwierzyniecka 16, pok. P0/10-14
15-333 Bialystok
tel./fax (85) 746 9321
e-mail: bg.informacja[Rozmiar: 939 bajtów]pb.edu.pl

Oddział Informacji Naukowej
 • udziela informacji bibliotecznych, katalogowych, bibliograficznych i rzeczowych
 • posiada tradycyjne wydawnictwa informacyjne: słowniki, encyklopedie, informatory, bibliografie (ogólne i specjalistyczne)
 • udostępnia wydawnictwa informacyjne na dyskach optycznych
 • uczestniczy w tworzeniu ogólnopolskich baz danych
  • SYMPOnet - zawiera informacje o materiałach konferencyjnych znajdujących się w bibliotekach polskich od 1980 r.
  • SYNABA - zawiera informacje o pracach badawczych wykonywanych w uczelniach i instytutach naukowych w Polsce
   !Pobierz program do wypełniania kart Synaba, pozwalający na wprowadzanie danych do formularza SYNABA. Wypełniony formularz prześlij na konto Oddziału Informacji Naukowej BG PB bg.informacja[Rozmiar: 939 bajtów]pb.edu.pl
   (nie do OPI !)
 • dokumentuje działalność naukową PB
  • baza PUBLIKACJE zawiera opublikowany dorobek naukowy pracowników PB od 1998 roku. Baza jest w trakcie tworzenia, sukcesywnie wprowadzany jest dorobek z lat wcześniejszych
  • baza Prace naukowo-badawcze PB zawiera informacje o pracach naukowo-badawczych wykonanych w PB
 • opracowuje informatory o Bibliotece i jej usługach
 • posiada dostęp on-line do zagranicznych baz bibliograficznych
 • prowadzi szkolenia z zakresu korzystania ze źródeł informacji. Celem zajęć jest zaznajomienie pracowników i studentów Uczelni z możliwościami, które stwarzają różnorodne źródła informacji dostępne w Bibliotece Politechniki Białostockiej:
  • katalogi biblioteczne,
  • bibliograficzne bazy danych,
  • czasopisma i książki elektroniczne
  • zasoby Internetu.

Zaprezentowane możliwości pozwalają na samodzielne prowadzenie wyszukiwań bibliotecznych i bibliograficznych, pomocnych w realizacji prac dyplomowych i magisterskich oraz prac naukowo-badawczych, rozpraw doktorskich i habilitacyjnych itp.

Osoby zainteresowane prosimy o zgłaszanie się do Oddziału Informacji Naukowej Biblioteki Głównej (ul. Zwierzyniecka 16, pok. P0/10-14)
tel. 85 746 9321
e-mail: bg.informacja[Rozmiar: 939 bajtów]pb.edu.pl


Tu warto zajrzeć:

Drupal 7 Appliance - Powered by TurnKey Linux