© 2008 Biblioteka Politechniki Białostockiej
Design by Wioleta Korzunowicz

ul. Zwierzyniecka 16, 15-333 Białystok
tel. 85 746 9330, tel./fax 85 746 9329; e-mail: biblioteka#########pb.edu.pl

KURS E-LEARNINGOWY "OTWARTA NAUKA"

Kurs e-learningowy "Otwarta nauka", sfinansowany przez międzynarodową organizację EIFL, stanowi wspólny projekt Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu i Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. Został opracowany przez działaczy i fachowców od informacji z całej Polski (http://otwartanauka.cel.agh.edu.pl/mod/resource/view.php?id=85), zajmujących się aspektem otwartości w nauce oraz zasobami nauki. Jego celem jest dostarczenie podstawowej wiedzy na temat nowych modeli komunikowania się w nauce, jakie rozwijają się wraz z nowymi technologiami od 1990 roku.

W efekcie kursu będzie można swobodnie poruszać się w problematyce Ruchu Open Access.

Kurs dostępny jest pod adresem:

http://otwartanauka.cel.agh.edu.pl/.


Korzystanie z materiałów kursu nie wymaga rejestrowania się ani logowania. Dostęp jest otwarty dla wszystkich, a treści i ćwiczenia są dostępne na wolnej licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa - Na Tych Samych Warunkach. Kurs składa się z 9 modułów, które rozwijają różne aspekty otwartej nauki:

 • Moduł 1. Wprowadzenie w Open Access
 • Moduł 2. Krótka historia Open Access
 • Moduł 3. Otwarta nauka i nauka 2.0
 • Moduł 4. Nowe modele i kanały komunikacji naukowej
 • Moduł 5. Czasopisma otwarte
 • Moduł 6. Otwarte repozytoria
 • Moduł 7. Platformy e-learningowe
 • Moduł 8. Polskie projekty otwartej nauki
 • Moduł 9. Sposoby docierania do polskich i zagranicznych otwartych zasobów nauki i edukacji
Kurs ma charakter bardzo praktyczny. W każdym module uczestnik znajdzie wykaz celów i rezultatów, materiał dotyczący danego tematu oraz zestaw ćwiczeń (poza modułem 1-2) do samodzielnego wykonania. Kurs jest przeznaczony dla wszystkich zainteresowanych otwartą nauką:
 • naukowców, badaczy, nauczycieli akademickich, którzy chcą się dzielić swoją pracą i korzystać z dorobku innych na otwartych zasadach,
 • studentów, którzy chcą mieć otwarty i darmowy dostęp do wiedzy,
 • bibliotekarzy, którzy chcą promować ideę otwartego dostępu wśród pracowników naukowych.

Drupal 7 Appliance - Powered by TurnKey Linux