© 2008 Biblioteka Politechniki Białostockiej
Design by Wioleta Korzunowicz

ul. Zwierzyniecka 16, 15-333 Białystok
tel. 85 746 9330, tel./fax 85 746 9329; e-mail: biblioteka#########pb.edu.pl


BIBLIOTEKA POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ
15-333 Białystok, ul. Zwierzyniecka 16
tel. 85 746 9330 (sekr.), 85 746 9331 (dyr.), tel./fax 85 746 9329
e-mail: biblioteka[Rozmiar: 939 bajtów]pb.edu.pl

Dyrektor

mgr Joanna Putko, kustosz dyplomowany
e-mail: j.putkopb.edu.pl
tel. kom. 604 960 415

Zastępca dyrektora

mgr Katarzyna Rutkowska, kustosz
e-mail: k.rutkowskapb.edu.pl
tel. kom. 797 990 784

Sekretariat
15-333 Białystok, ul. Zwierzyniecka 16, pok. P2/39
tel. 85 746 9330, e-mail: bg.sekretariat[Rozmiar: 939 bajtów]pb.edu.pl
mgr Agnieszka Lisowska 85 746 9330
tel. kom. 797 990 781
a.lisowska[Rozmiar: 939 bajtów]pb.edu.pl
BIBLIOTEKA GŁÓWNA
Oddział Gromadzenia Zbiorów
15-333 Białystok, ul. Zwierzyniecka 16, pok. P-1/01,02,03,04
tel. 85 746 9332, tel. kom. 797 990 783, e-mail: bg.gromadzenie[Rozmiar: 939 bajtów]pb.edu.pl
mgr inż. Katarzyna Dąbrowska - kierownik OGZ
urlop macierzyński
85 746 9332 k.dabrowska[Rozmiar: 939 bajtów]pb.edu.pl
mgr Iwona Jurewicz-Citko 85 746 9332 i.citko[Rozmiar: 939 bajtów]pb.edu.pl
mgr Marzena Konczerewicz 85 746 9332 m.konczerewicz[Rozmiar: 939 bajtów]pb.edu.pl
mgr inż. Iwona Roszkowska 85 746 9332 i.roszkowska[Rozmiar: 939 bajtów]pb.edu.pl
mgr Ewa Zwierzyńska 85 746 9332 e.zwierzynska[Rozmiar: 939 bajtów]pb.edu.pl
Oddział Opracowania Zbiorów
15-333 Białystok, ul. Zwierzyniecka 16, pok. P-1/05,06,07,08
tel. 85 746 9318, 85 746 9319, e-mail: bg.opracowanie[Rozmiar: 939 bajtów]pb.edu.pl
Sekcja Opracowania Alfabetycznego, pok. P-1/06,07
tel. 85 746 9319
mgr Elżbieta Kierejczuk - kierownik OOZ 85 746 9319 e.kierejczuk[Rozmiar: 939 bajtów]pb.edu.pl
mgr Joanna Wiśniewska 85 746 9319 j.wisniewska[Rozmiar: 939 bajtów]pb.edu.pl
Sekcja Opracowania Rzeczowego, pok. P-1/07,08
tel. 85 746 9319
mgr Joanna Cyuńczyk 85 746 9319 j.cyunczyk[Rozmiar: 939 bajtów]pb.edu.pl
mgr inż. Agnieszka Jancewicz 85 746 9319 a.jancewicz[Rozmiar: 939 bajtów]pb.edu.pl
mgr Elżbieta Mickiewicz 85 746 9319 e.mickiewicz[Rozmiar: 939 bajtów]pb.edu.pl
Sekcja Kontroli Zbiorów, pok. P-1/05
tel. 85 746 9318
Danuta Siemion 85 746 9318 d.siemion[Rozmiar: 939 bajtów]pb.edu.pl
mgr Klementyna Wysocka 85 746 9318 k.wysocka[Rozmiar: 939 bajtów]pb.edu.pl
Oddział Udostępniania Zbiorów
15-333 Białystok, ul. Zwierzyniecka 16
tel. 85 746 9322, 85 746 9323, 85 746 9324, 85 746 9325, 85 746 9326, 85 746 9327,
e-mail: bg.udostepnianie[Rozmiar: 939 bajtów]pb.edu.pl
Czytelnia Książek, pok. P1/21,38
tel. 85 746 9325, 85 746 9324
mgr Katarzyna Rutkowska - kierownik OUZ 85 746 9327 k.rutkowska[Rozmiar: 939 bajtów]pb.edu.pl
Joanna Leszczyńska 85 746 9324 j.leszczynska[Rozmiar: 939 bajtów]pb.edu.pl
mgr Paulina Mironiuk-Leśnik 85 746 9324 p.mironiuk[Rozmiar: 939 bajtów]pb.edu.pl
mgr inż. Elżbieta Oblacewicz 85 746 9324 e.oblacewicz[Rozmiar: 939 bajtów]pb.edu.pl
Wioleta Szkiłądź 85 746 9324 w.szkiladz[Rozmiar: 939 bajtów]pb.edu.pl
mgr Katarzyna Wądołkowska 85 746 9324 k.wadolkowska[Rozmiar: 939 bajtów]pb.edu.pl
mgr Anna Wykowska 85 746 9324 a.wykowska[Rozmiar: 939 bajtów]pb.edu.pl
   Czytelnia Czasopism, P0
bg.czasopisma[Rozmiar: 939 bajtów]pb.edu.pl
mgr Ewa Krystyna Wysocka 85 746 9322 e.wysocka[Rozmiar: 939 bajtów]pb.edu.pl
   Czytelnia Norm i Zbiorów Specjalnych, pok. P0/15,16
Agnieszka Aleksiejuk 85 746 9322 a.aleksiejuk[Rozmiar: 939 bajtów]pb.edu.pl
mgr Monika Bogacewicz 85 746 9322 m.bogacewicz[Rozmiar: 939 bajtów]pb.edu.pl
Wypożyczalnia Ogólna, Poziom 0
tel. 85 746 9323
mgr Aneta Bieńkowska 85 746 9323 a.bienkowska[Rozmiar: 939 bajtów]pb.edu.pl
Jadwiga Trzeszczkowska 85 746 9323 j.trzeszczkowska[Rozmiar: 939 bajtów]pb.edu.pl
Artur Wołejszo 85 746 9323 a.wolejszo[Rozmiar: 939 bajtów]pb.edu.pl
Magazyn, Poziom -1
tel. 85 746 9326
mgr Joanna Dziermańska
85 746 9326 j.dziermanska[Rozmiar: 939 bajtów]pb.edu.pl
Katarzyna Herman 85 746 9326 k.herman[Rozmiar: 939 bajtów]pb.edu.pl
Agnieszka Kosińska 85 746 9326 a.kosinska[Rozmiar: 939 bajtów]pb.edu.pl
mgr Aneta Puchalska 85 746 9326 aneta.puchalska[Rozmiar: 939 bajtów]pb.edu.pl
Wypożyczalnia Międzybiblioteczna, pok. P0/19
tel. 85 746 9320, e-mail: bg.miedzybibl[Rozmiar: 939 bajtów]pb.edu.pl
mgr Katarzyna Sztabkowska 85 746 9320 k.sztabkowska[Rozmiar: 939 bajtów]pb.edu.pl
Oddział Informacji Naukowej
15-333 Białystok, ul. Zwierzyniecka 16, pok. P0/10,11,12,13
tel. 85 746 9321, e-mail: bg.informacja[Rozmiar: 939 bajtów]pb.edu.pl

tel./fax 85 746 9317 - Informatorium

mgr Ewa Kowalczuk-Czapko - kierownik OIN
urlop macierzyński
85 746 9321 e.kowalczuk[Rozmiar: 939 bajtów]pb.edu.pl
mgr Urszula Danilczyk 85 746 9321 u.danilczyk[Rozmiar: 939 bajtów]pb.edu.pl
mgr Anna Gogiel-Kuźmicka 85 746 9321 a.gogiel[Rozmiar: 939 bajtów]pb.edu.pl
mgr Alina Goworko 85 746 9321 a.goworko[Rozmiar: 939 bajtów]pb.edu.pl
mgr Julita Sajewicz
urlop macierzyński
85 746 9321 j.sajewicz[Rozmiar: 939 bajtów]pb.edu.pl
mgr Anna Sidorczuk 85 746 9321 a.sidorczuk[Rozmiar: 939 bajtów]pb.edu.pl
Biblioteczne Centrum Informatyczne
15-333 Białystok, ul. Zwierzyniecka 16, pok. P-1/9
tel. 85 746 9328, tel. kom. 797 990 782, e-mail: bg.bci[Rozmiar: 939 bajtów]pb.edu.pl
mgr Justyna Paszko - kierownik BCI 85 746 9328 j.paszko[Rozmiar: 939 bajtów]pb.edu.pl
mgr Joanna Koroniecka 85 746 9328 j.koroniecka[Rozmiar: 939 bajtów]pb.edu.pl
inż. R. Mariusz Magnuszewski 85 746 9328 r.magnuszewski[Rozmiar: 939 bajtów]pb.edu.pl
mgr inż. Magdalena Szorc 85 746 9328 m.szorc[Rozmiar: 939 bajtów]pb.edu.pl
Archiwum Uczelniane Politechniki Białostockiej
15-351 Białystok, Wiejska 45 C, pok.119, magazyn 058
tel. 85 746 9136, e-mail: archiwum[Rozmiar: 939 bajtów]pb.edu.pl
mgr Piotr Bielawski 85 746 9136 p.bielawski[Rozmiar: 939 bajtów]pb.edu.pl
mgr Bożena Koszel-Pleskaczuk 85 746 9136 b.koszel[Rozmiar: 939 bajtów]pb.edu.pl
BIBLIOTEKI SPECJALISTYCZNE
Biblioteka Wydziału Architektury
15-893 Białystok, ul. Oskara Sosnowskiego 11, pok. 010 A
tel. 85 746 9906, e-mail: biblioteka.wa[Rozmiar: 939 bajtów]pb.edu.pl
mgr Anna Mrówczyńska - kierownik 85 746 9906 a.mrowczynska[Rozmiar: 939 bajtów]pb.edu.pl
mgr Barbara Nartowicz 85 746 9906 b.nartowicz[Rozmiar: 939 bajtów]pb.edu.pl
Biblioteka Wydziału Zarządzania
16-001 Kleosin, ul. Ojca Stefana Tarasiuka 2, pok. 16
tel. 85 746 9885, e-mail: biblioteka.wz[Rozmiar: 939 bajtów]pb.edu.pl
mgr Maria Czyżewska - kierownik 85 746 9885 m.czyzewska[Rozmiar: 939 bajtów]pb.edu.pl
mgr Anna Figarska
85 746 9885 a.figarska[Rozmiar: 939 bajtów]pb.edu.pl
Biblioteka Zamiejscowego Wydziału Leśnego w Hajnówce
17-200 Hajnówka, ul. Piłsudskiego 8
tel. 85 682 9502, e-mail: biblioteka.zwl[Rozmiar: 939 bajtów]pb.edu.pl
mgr Katarzyna Sapiołka 85 682 9502 k.sapiolka[Rozmiar: 939 bajtów]pb.edu.pl

Drupal 7 Appliance - Powered by TurnKey Linux