© 2008 Biblioteka Politechniki Białostockiej
Design by Wioleta Korzunowicz

ul. Zwierzyniecka 16, 15-333 Białystok
tel. 85 746 9330, tel./fax 85 746 9329; e-mail: biblioteka#########pb.edu.pl


Skład osobowy Rady Bibliotecznej Politechniki Białostockiej

1. Przedstawiciele nauczycieli akademickich    z każdego wydziału i instytutu    międzywydziałowego i ogólnouczelnianego:
- Wydział Architektury
- Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska
- Wydział Elektryczny
- Wydział Informatyki
- Wydział Mechaniczny
- Wydział Zarządzania
- Zamiejscowy Wydział Leśny w Hajnówce
dr hab. Małgorzata Dolistowska
dr inż. Marta Kosior-Kazberuk
doc. dr inż. Jarosław Makal
dr hab. Piotr Grzeszczuk, prof. nzw.
dr hab. Michał Kuciej
dr inż. Wojciech Zalewski
dr n. med. inż. Halina Chomutowska
2. Dyrektor Biblioteki PB mgr Joanna Putko
3. Przedstawiciele Biblioteki

mgr Maria Czyżewska
mgr Katarzyna Rutkowska
4. Przedstawiciel doktorantów
mgr inż. Karol Golak
5. Przedstawiciel studentów
Bartosz Śliwecki


Zobacz: Regulamin Rady Bibliotecznej Politechniki Białostockiej
Drupal 7 Appliance - Powered by TurnKey Linux