© 2008 Biblioteka Politechniki Białostockiej
Design by Wioleta Korzunowicz

ul. Zwierzyniecka 16, 15-333 Białystok
tel. 85 746 9330, tel./fax 85 746 9329; e-mail: biblioteka#########pb.edu.pl

R E G U L A M I N Y   B I B L I O T E C Z N E

REGULAMIN ORGANIZACYJNY SYSTEMU BIBLIOTECZNO-INFORMACYJNEGO POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ
 • Załącznik nr 1 - Schemat organizacyjny systemu biblioteczno-informacyjnego Politechniki Białostockiej


  REGULAMIN KORZYSTANIA Z ZASOBÓW SYSTEMU BIBLIOTECZNO-INFORMACYJNEGO POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ
 • Załącznik nr 1 - CENNIK OPŁAT USTALONY NA PODSTAWIE REGULAMINU UDOSTĘPNIANIA ZASOBÓW SYSTEMU BIBLIOTECZNO-INFORMACYJNEGO POLITECHNIKI BIAŁOSTCKIEJ
  (zob. "Lista książek, które Czytelnik może odkupić za egzemplarze zagubione").
 • Załącznik nr 2 - Karta rejestracyjna użytkownika spoza PB, który ubiega się o korzystanie z usługi zdalnego dostępu do czasopism i książek pełnotekstowych oraz bibliograficzno-abstraktowych baz danych
 • Załącznik nr 3 - Deklaracja przystąpienia do systemu wypożyczeń międzybibliotecznych
 • Załącznik nr 4 - Wzór wniosku o założenie konta bibliotecznego w komputerowym systemie bibliotecznym dla użytkownika spoza PB
 • Załącznik nr 5 - Karta rejestracyjna użytkownika, który ubiega się o korzystanie z usługi zdalnego dostępu do czasopism i książek pełnotekstowych oraz bibliograficzno-abstraktowych baz danych


  UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTACJI Z ARCHIWUM POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ

  #########

 • Drupal 7 Appliance - Powered by TurnKey Linux