© 2008 Biblioteka Politechniki Białostockiej
Design by Wioleta Korzunowicz

ul. Zwierzyniecka 16, 15-333 Białystok
tel. 85 746 9330, tel./fax 85 746 9329; e-mail: biblioteka#########pb.edu.pl

Researcher ID

Researcher ID (RID) to ogólnodostępny portal dla autorów i badaczy naukowych, w pełni zintegrowany z platformą Web of Knowledge. Umożliwia on:

  • identyfikację autora,
  • stworzenie publicznego profilu,
  • utworzenie i zarządzanie listą własnych prac naukowych,
  • dostęp do globalnej społeczności naukowców.

Od lipca 2011 roku RID jest ściśle połączony z Web of Science: artykuły z czasopism indeksowanych przez WoS i napisane przez autorów, którzy mają osobisty profil RID z upublicznioną na nim listą swoich publikacji, są podłączone do numeru RID autora. Informacja ta ukazuje się w rekordzie w WoS. Dodatkowo, posługując się numerem RID można wyszukiwać artykuły określonych autorów w Web of Science.

Dostęp do Researcher ID jest możliwy poprzez serwis bazy.pb.edu.pl oraz stronę www.researcherid.com

Uwaga: Praca w Researcher ID wymaga dodatkowej indywidualnej rejestracji.

Zobacz: Krótki informator ResearcherID
Zobacz: Researcher ID i nowa platforma WOK 5 (video)

Drupal 7 Appliance - Powered by TurnKey Linux