© 2008 Biblioteka Politechniki Białostockiej
Design by Wioleta Korzunowicz

ul. Zwierzyniecka 16, 15-333 Białystok
tel. 85 746 9330, tel./fax 85 746 9329; e-mail: biblioteka#########pb.edu.pl

S T A T Y S T Y K A
(stan księgozbioru na 31 grudnia 2014 r.)
Biblioteka Książki
(wol.)
Czasopisma
(liczba tytułów)
Zbiory specjalne - normy, literatura firmowa, prace mgr i dr
(jedn. inw.)
polskie zagraniczne
Biblioteka Główna 227061 338 20 77699
Biblioteka Wydziału Architektury 7698
(depozyt BG)
30 10 94
Biblioteka Wydziału Zarządzania 22127
(depozyt BG)
86 3 117
Biblioteka Zamiejscowego Wydziału Leśnego w Hajnówce 4780
(depozyt BG)
19 - 304S T A T Y S T Y K A
(stan księgozbioru na 31 grudnia 2013 r.)
Biblioteka Książki
(wol.)
Czasopisma
(liczba tytułów)
Zbiory specjalne - normy, literatura firmowa, prace mgr i dr
(jedn. inw.)
polskie zagraniczne
Biblioteka Główna 221436 354 26 77411
Biblioteka Wydziału Architektury 7481
(depozyt BG)
33 10 93
Biblioteka Wydziału Zarządzania 21261
(depozyt BG)
87 - 117
Biblioteka Zamiejscowego Wydziału Leśnego w Hajnówce 4590
(depozyt BG)
13 - 304S T A T Y S T Y K A
(stan księgozbioru na 31 grudnia 2012 r.)
Biblioteka Książki
(wol.)
Czasopisma
(liczba tytułów)
Zbiory specjalne - normy, literatura firmowa, prace mgr i dr
(jedn. inw.)
polskie zagraniczne
Biblioteka Główna 215649 371 26 76948
Biblioteka Wydziału Architektury 7311
(depozyt BG)
29 11 899
Biblioteka Wydziału Zarządzania 20394
(depozyt BG)
83 - 5903
Biblioteka Zamiejscowego Wydziału Leśnego w Hajnówce 3836
(depozyt BG)
12 - 304S T A T Y S T Y K A
(stan księgozbioru na 31 grudnia 2011 r.)
Biblioteka Książki
(wol.)
Czasopisma
(liczba tytułów)
Zbiory specjalne - normy, literatura firmowa, prace mgr i dr
(jedn. inw.)
polskie zagraniczne
Biblioteka Główna 169743 236 17 72100
Biblioteka Wydziału Architektury 7441
(depozyt BG)
30 12 899
Biblioteka Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska 15816
(depozyt BG)
104 9 5330
Biblioteka Wydziału Elektrycznego 14589
(depozyt BG)
65 5 3112
Biblioteka Wydziału Informatyki 11919
(depozyt BG)
34 2 762
Biblioteka Wydziału Zarządzania 19456
(depozyt BG)
79 - 5905
Biblioteka Zamiejscowego Wydziału Leśnego w Hajnówce 3555
(depozyt BG)
12 - 267S T A T Y S T Y K A
(stan księgozbioru na 31 grudnia 2010 r.)
Biblioteka Książki
(wol.)
Czasopisma
(liczba tytułów)
Zbiory specjalne - normy, literatura firmowa
(jedn. inw.)
polskie zagraniczne
Biblioteka Główna 166675 272 36 81614
Biblioteka Wydziału Architektury 7085
(depozyt BG)
30 13 931
Biblioteka Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska 15136
(depozyt BG)
111 8 4828
Biblioteka Wydziału Elektrycznego 14175
(depozyt BG)
77 4 4365
Biblioteka Wydziału Informatyki 11766
(depozyt BG)
36 2 836
Biblioteka Wydziału Zarządzania 18274
(depozyt BG)
81 1 6936
Biblioteka Zamiejscowego Wydziału Zarządzania Środowiskiem w Hajnówce 3414
(depozyt BG)
16 - 282S T A T Y S T Y K A
(stan księgozbioru na 31 grudnia 2009 r.)
Biblioteka Książki
(wol.)
Czasopisma
(liczba tytułów)
Zbiory specjalne - normy, literatura firmowa
(jedn. inw.)
polskie zagraniczne
Biblioteka Główna 162838 286 41 77508
Biblioteka Wydziału Architektury 6866
(depozyt BG)
32 15 719
Biblioteka Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska 14312
(depozyt BG)
114 21 4278
Biblioteka Wydziału Elektrycznego 13606
(depozyt BG)
94 4 4028
Biblioteka Wydziału Informatyki 11559
(depozyt BG)
38 2 738
Biblioteka Wydziału Zarządzania 17637
(depozyt BG)
71 1 4791
Biblioteka Zamiejscowego Ośrodka Dydaktycznego Politechniki Białostockiej
w Suwałkach
941
(depozyt BG)
- - 211
Biblioteka Zamiejscowego Wydziału Zarządzania Środowiskiem w Hajnówce 2849
(depozyt BG)
15 - 252
Drupal 7 Appliance - Powered by TurnKey Linux