© 2008 Biblioteka Politechniki Białostockiej
Design by Wioleta Korzunowicz

ul. Zwierzyniecka 16, 15-333 Białystok
tel. 85 746 9330, tel./fax 85 746 9329; e-mail: biblioteka#########pb.edu.pl

SYSTEM BIBLIOTECZNO-INFORMACYJNY

Biblioteka Politechniki Białostockiej jest największą biblioteką naukowo-techniczną w regionie północno-wschodnim Polski. W ciągu 50 lat działalności biblioteka zgromadziła ok. 346 tysięcy książek, czasopism, norm i literatury firmowej. Tematyka księgozbioru jest ściśle związana z potrzebami wydziałów i kierunkami studiów Politechniki Białostockiej. Obejmuje głównie literaturę z zakresu mechaniki, elektrotechniki, budownictwa i ochrony środowiska, architektury, informatyki, nauk matematyczno-przyrodniczych, zarządzania i marketingu.

System biblioteczno-informacyjny Politechniki Białostockiej tworzy Biblioteka Główna wraz
z trzema bibliotekami wydziałowymi.

Struktura Biblioteki Politechniki Białostockiej

Historia Biblioteki Politechniki Białostockiej

Statystyka

Biblioteka Główna jest jednostką centralną i podstawą jednolitego systemu biblioteczno-informacyjnego Uczelni. Realizacja podstawowych zadań obejmuje gromadzenie i opracowanie zbiorów na potrzeby wszystkich bibliotek Politechniki, prowadzenie centralnego katalogu książek i czasopism, udostępnianie zbiorów w czytelniach, wypożyczanie na zewnątrz oraz wypożyczanie międzybiblioteczne. Do ważnych funkcji Biblioteki Głównej należy dokumentowanie działalności naukowej Uczelni oraz świadczenie usług informacyjnych pracownikom i studentom z wykorzystaniem nowoczesnych technologii. Biblioteka Główna zajmuje się również organizacją szkoleń studentów i kadry bibliotecznej oraz koordynuje i nadzoruje działalność bibliotek specjalistycznych.
W 1995 roku został zakupiony zintegrowany system biblioteczny ALEPH, który umożliwił zautomatyzowanie Biblioteki Głównej oraz bibliotek wydziałowych.

Biblioteki specjalistyczne - wydziałowe
Zasadniczą funkcją bibliotek specjalistycznych działających na wydziałach oraz w instytutach jest prowadzenie usług bibliotecznych i informacyjnych zgodnie z potrzebami pracowników i studentów własnych jednostek organizacyjnych. Biblioteki realizują ją poprzez odpowiedni dobór literatury oraz właściwe udostępnianie zbiorów.

  • Biblioteka Wydziału Architektury
  • Biblioteka Wydziału Zarządzania
  • Biblioteka Zamiejscowego Wydziału Leśnego w Hajnówce
Drupal 7 Appliance - Powered by TurnKey Linux