© 2008 Biblioteka Politechniki Białostockiej
Design by Wioleta Korzunowicz

ul. Zwierzyniecka 16, 15-333 Białystok
tel. 85 746 9330, tel./fax 85 746 9329; e-mail: biblioteka#########pb.edu.pl

WYPOŻYCZALNIA MIĘDZYBIBLIOTECZNA
Wypożyczalnia Międzybiblioteczna, pok. P0/19
tel. 85 746 9320,
bg.miedzybiblpb.edu.pl

Głównymi zadaniami Wypożyczalni Międzybibliotecznej są:

 • dostarczanie użytkownikom materiałów bibliotecznych, których nie posiada Biblioteka, i których nie ma w zbiorach innych bibliotek na terenie Białegostoku,
 • udostąpnianie własnych zbiorów bibliotecznych innym bibliotekom krajowym i zagranicznym.

Prawo do korzystania z usług Wypożyczalni Międzybibliotecznej mają:

Koszty związane ze sprowadzeniem dzieł lub odbitek kserograficznych pokrywają zamawiający.

SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

Wypożyczalnia Międzybiblioteczna przyjmuje zamówienia złożone:

UDOSTĘPNIANIE ZAMÓWIONYCH MATERIAŁÓW

Po otrzymaniu zamówionych materiałów (lub odpowiedzi odmownej) Biblioteka zawiadamia telefonicznie lub mailowo osobę zamawiającą.

Udostępnianie zamówionych materiałów uzależnione jest od formy dostarczenia ich przez bibliotekę realizującą zamówienie:

 • materiały sprowadzone z innych bibliotek w oryginale - udostępniane są wyłącznie na miejscu w Czytelni Norm i Zbiorów Specjalnych;
 • kserokopie - zamawiający otrzymuje na własność i ma możliwość ich odbioru w Wypożyczalni Międzybibliotecznej;
 • skany - przesyłane są zamawiającemu drogą mailową.

WYSZUKIWANIE MATERIAŁÓW

Polecamy następujące źródła wyszukiwania materiałów do wypożyczeń międzybibliotecznych:

WYPOŻYCZENIA DLA INNYCH BIBLIOTEK I INSTYTUCJI

Biblioteka Politechniki Białostockiej realizuje zamówienia ze zbiorów własnych na:

 • wypożyczanie książek
  - na okres 30 dni od daty ich otrzymania,
 • wypożyczanie literatury firmowej
  - na okres 30 dni od daty ich otrzymania,
 • wypożyczanie rozpraw doktorskich
  - na okres 14 dni od daty ich otrzymania,
 • kopie artykułów z czasopism
  - forma dostarczania kopii: plik elektroniczny.

Przedłużenie terminu zwrotu należy zgłaszać telefonicznie lub mailowo przed jego upływem.

Przed złożeniem zamówienia należy zapoznać się z Regulaminem korzystania z zasobów systemu biblioteczno-informacyjnego.

Drupal 7 Appliance - Powered by TurnKey Linux