© 2008 Biblioteka Politechniki Białostockiej
Design by Wioleta Korzunowicz

ul. Zwierzyniecka 16, 15-333 Białystok
tel. 85 746 9330, tel./fax 85 746 9329; e-mail: biblioteka#########pb.edu.pl

WYPOŻYCZANIE KSIĄŻEK

Wypożyczanie materiałów z księgozbioru Biblioteki PB dostępne jest dla czytelników zapisanych do biblioteki, z ważnym (aktywowanym) kontem.

 • Po odbiór materiałów zamówionych wcześniej poprzez katalog on-line (http://katalog.pb.edu.pl/F) należy zgłosić się osobiście z kartą biblioteczną (elektroniczną legitymacją studencką) do Wypożyczalni Książek znajdującej się na parterze w budynku CNK.
 • Książki znajdujące się w Czytelni Książek (wolny dostęp) są wypożyczane przez samooobsługowe stanowiska Self-check. (czytaj więcej)
 • Literatura znajdująca się w Bibliotekach Wydziałowych może być wypożyczana Czytelnikom wyłącznie przez bibliotekarza.

Liczba książek i okresy wypożyczeń są uzależnione od kategorii czytelnika.

Kategorie czytelników Wypożyczenia długoterminowe Wypożyczenia krótkoterminowe
7-dniowe godzinowe/na czas zamknięcia biblioteki
pracownicy 30 książek na 1 rok 5 książek 5 książek
studenci 15 książek na 2 miesiące 5 książek 5 książek
słuchacze studiów podyplomowych 2 książki na 2 miesiące 2 książki 2 książki
osoby spoza Uczelni 2 książki na 2 miesiące * (brak uprawnień
do wypożyczeń)
(brak uprawnień
do wypożyczeń)
* po wpłaceniu kaucji, której wysokość określa Załącznik nr 1 do REGULAMINU KORZYSTANIA Z ZASOBÓW SYSTEMU BIBLIOTECZNO-INFORMACYJNEGO POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ

WYPOŻYCZANIE KSIĄŻEK W CZYTELNI

Wypożyczenie woluminów z Czytelni Książek dokonywane jest na urządzeniach typu Selfcheck. Warunkiem możliwości wypożyczenia jest posiadanie przez użytkownika aktywowanej w Wypożyczalni Książek elektronicznej legitymacji studenckiej.

W czytelni znajdują się książki przeznaczone do wypożyczenia i takie, z których można korzystać tylko na miejscu.

 • Egzemplarze oznakowane czerwonym paskiem można wypożyczyć na 3 godziny lub na czas zamknięcia biblioteki. Książki wypożyczone na czas zamknięcia powinny zostać zwrócone do godz. 9.00 w dniu otwarcia biblioteki. Umożliwia to czynna całodobowo wrzutnia książek.
 • Książki bez czerwonego paska są wypożyczane na 7 dni.
 • Egzemplarze mające formę segregatora są udostępniane wyłącznie na miejscu.

Stanowiska Self-Check

Aby dokonać samodzielnego wypożyczenia/zwrotu należy:

 • zeskanować na urządzeniu kod kreskowy legitymacji,
 • sprawdzić, czy wyświetliło się właściwe konto,
 • położyć wybrane książki na półkę urządzenia,
 • przycisnąć przycisk "Wypożycz"/"Zwróć",
 • ewentualnie wydrukować paragon potwierdzający transakcję lub stan konta, na którym widnieje również informacja o dacie i godzinie zwrotu.


PRZEKROCZENIE TERMINU ZWROTU

Przekroczenie terminu zwrotu wypożyczonych publikacji jest podstawą do pobrania opłaty w wysokości:
 • 0,20 zł za każdy rozpoczęty 24-godzinny okres rozliczeniowy (maksymalnie 20 zł) za każdy egzemplarz wypożyczony z magazynu lub z biblioteki specjalistycznej na okres 1 roku lub 2 miesięcy,
 • 10 zł za każdy rozpoczęty 24-godzinny okres rozliczeniowy (maksymalnie 50 zł) za każdy egzemplarz wypożyczony z Czytelni Książek lub biblioteki specjalistycznej na okres 7 dni,
 • 1 zł za każdą rozpoczętą godzinę po wyznaczonym terminie zwrotu (maksymalnie 50 zł) za każdy egzemplarz wypożyczony z Czytelni Książek lub biblioteki specjalistycznej na 3 godziny lub na czas zamknięcia Biblioteki.

Wpłaty za nieterminowy zwrot przyjmuje Wypożyczalnia Książek. Alternatywnie można dokonać przelewu na konto Politechniki Białostockiej:

30 1240 1154 1111 0000 2148 7604

z dopiskiem "Opłata za nieterminowy zwrot książek, imię i nazwisko czytelnika".

Drupal 7 Appliance - Powered by TurnKey Linux